Meddelelse om databeskyttelse

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denmark (“Arla”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Arla som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med vores services og brugen af arlaunika.dk. 

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata.  

 

1. Kategorier af persondata og formål 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlingsgrundlag:  

For information om, hvordan vi behandler personoplysninger I forbindelse med jobansøgninger, se vores Privacy Policy for kandidater. 

 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene 

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behandler personoplysninger på Arlas vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt Arlas instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger.  

Nogle databehandlere eller underdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter. 

 

3. Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, og med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. 

 

4. Dine rettigheder 

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. 

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata. 

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet). 

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen. 

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden til DatatilsynetCarl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby 

 

5. Indsigelsesret 

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser (GDPR art. 6(1)(f)). Vi vil i så fald ophøre med behandlingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vores legitime interesse går forud for din interesse, eller fordi persondataene er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

6. Gør brug af dine rettigheder 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her. 

 

7. Ændringer til meddelelsen 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse. 

 

Version 2.3, april 2021