Databeskyttelse

Meddelelse om databeskyttelse

Arla Foods Trading A/S, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denmark (“Arla”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Arla som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med vores services og brugen af Arlaunika.dk.

Du bedes læse teksten nedenfor nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata.

 

1. Kategorier af persondata og formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlingsgrundlag: 

 • Webshop

  Når du bestiller varer fra vores web shop, skal du indtaste vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, betalingsoplysninger, varekøb samt eventuelle bemærkninger, du skriver til din ordre. Vi bruger oplysningerne til at gennemføre din ordre samt for at kunne håndtere eventuelle reklamationer (GDPR artikel 6(1)(b)).

  For at kunne gennemføre betalingen deles dine betalingsoplysninger med leverandøren af vores betalingssystem. Derudover deler vi dit navn og dine adresseoplysninger med det fragtfirma, der leverer ordren (GDPR artikel 6(1)(b)). 

 • Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring
  Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og din e-mailadresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale.

  Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os. 
 • Deltagelse i konkurrencer

  Hvis du deltager i konkurrencer arrangeret af Arla, vil vi behandle de personoplysninger, som du afgiver I den forbindelse (navn, e-mailadresse, konkurrencebesvarelse, herunder svar på spørgsmål, mv.). Oplysningerne behandles med henblik på at administrere konkurrencen, finde en vinder og kontakte vedkommende (GDPR artikel 6(1)(b)).

  Hvis det er nødvendigt for den konkrete konkurrence og præmie, vil vi videregive dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger med relevante præmieudbyder og fragtfirmaer (GDPR artikel 6(1)(b).

  Hvis vi har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlodning af præmien, vil vi videregive dine kontaktoplysninger samt præmieoplysninger til skattemyndighederne (GDPR artikel 6(1)(c)).
 • Svar på henvendelser via Arlaunika.dk, eller andre kanaler (herunder sociale medier, e-mail, mv.) – kundeservice

  Hvis du kontakter os vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver I den forbindelse, (fx navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, detaljer i din henvendelse, mv.). Vores kundeservice-team har adgang til disse data, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse (GDPR artikel 6(1)(f)). 
 • Markedsføring

  Vi burger cookies til at præsentere dig for relevant og målrettet indhold på vores hjemmeside og på andre hjemmesider (re-targeting). Dette er baseret på dit cookie-samtykke og den efterfølgende brug af cookie-data til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands.

  Du kan læse mere om vores brug af cookies her.

  Vi bruger også sociale mediers løsninger til at brande og markedsføre vores produkter (fx Facebook Custom Audience). I den forbindelse sender vi en hashet e-mailadresse til det pågældende sociale medie, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller ved køb i vores webshop), som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres platform.

  Denne videregivelse er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands (GDPR artikel 6(1)(f)).
 • Forbedring af vores hjemmeside

  Vi burger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og for at sikre hjemmesidens funktionalitet samt til at spore trafik til vores hjemmeside og optimere indholdet. Dette er baseret på dit cookie-samtykke og den efterfølgende brug af cookie-data til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at løbende at forbedre vores hjemmeside.

  Du kan læse mere om vores brug af cookies her.
 • Interaktion med Arla på sociale medier

  Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne privatlivspolitik såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier.
 • B2B relationer (leverandører, kunder og forretningspartnere)

  I forbindelse med dit samarbejde med Arla vil vi behandle de personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med enhver ordre eller leverance for at kunne gennemføre og kontrollere betaling og services (navn, kontaktoplysninger, stilling, virksomhedsnavn mv.). Derudover bruger vi også data til at vedligeholde forretningsforbindelsen med den virksomhed du repræsenterer eller til at forvalte aktiviteter som du engagerer dig i.

  Grundlaget for vores behandling at dine personlige data er vores legitime interesse i at opbevare dine data så vi kan lave aftaler med den virksomhed som du repræsenterer og for at bygge forretningsforbindelser med samme virksomhed (GDPR artikel 6(1)(f)).

  For information om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger, se vores Privacy Policy for kandidater.

 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene 

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behandler personoplysninger på Arlas vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt Arlas instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger.

Nogle databehandlere eller underdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter.

 

3. Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, of med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer.

 

4. Dine rettigheder 

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. 

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata. 

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet). 

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen. 

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden til Datatilsynet.

 

5. Indsigelsesret 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her.

 

6. Gør brug af dine rettigheder 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her

 

7. Ændringer til meddelelsen 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse. 

 

Version 2.4, marts 2022