Databeskyttelse

Databeskyttelse på Arlaunika.dk

Vi passer godt på dine data.

Databeskyttelse på Arlaunika.dk

Arla Foods Amba (“Arla”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Arla som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af Arlaunika.dk og de tilhørende og forbundne online serviceser.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Arlas behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os (privacy@arlafoods.com).

Denne side omhandler følgende emner:

 1. Kategorier af persondata og formål
 2. Videregivelse og overførsel af persondataene
 3. Opbevaringsperiode
 4. Dine rettigheder
 5. Kontaktperson
 6. Ændringer til meddelelsen

1. Kategorier af persondata og formål

1.1. Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:
 • Kontaktinformationer
 • Adfærdsdata på website
 • Informationer afgivet i konkurrence og formularer
 • Købte produkter samt købshistorik
 • IP-adresse
1.2. Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:
 • Håndtering af køb og reklamation  (GDPR art. 6(1)(b))
 • Profilering med det formål at sende målrettede annoncer (GDPR art. 6(1)(a)) og nyhedsbreve (GDPR art. 6(1)(a))
 • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem Arlaunika.dk (GDPR art. 6(1)(b))

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling med henblik på direkte annoncering, herunder profilering i dette henseende. I så fald vil vi afslutte behandlingen.

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet og de forbundne og tilhørende online services, deltage i konkurrencer, kontakte os og modtage meddelelser fra os, samt købe produkter. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene, er, at du ikke kan benytte ovennævnte tjenester.

Hvis din behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af behandlingen, der fandt sted før tilbagetrækning.

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

2.1. Videregivelse af persondata

Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Forsendelse I forbindelse med køb (GDPR art. 6(1)(b)
 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer(GDPR art. 6(a)(c)
 • Eksterne modtagere til at behandle nyhedsbreve, profilering og transaktionsdata GDPR art. 6(1)(a)(b))

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling for disse slutbrugere. I så fald stopper vi behandlingen, hvis det ikke kan fortsættes, fordi vi har berettigede grunde til at veje tungere end din interesse, eller hvis vi har brug for personlige data til at bestemme, udøve eller forsvare en retskrav.  

2.2 Data behandleres adgang til persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Arlas instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Arlas ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Bemærk, at nogle forretningspartnere er uden for EU / EØS, og at de ikke nødvendigvis sikrer det samme beskyttelsesniveau. De sikkerhedsforanstaltninger, der træffes for sådanne overførsler, vil være standardiserede klausuler udstedt af EU-Kommissionen.

2.3 Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU / EØS.

Vi overfører personlige data til følgende modtagere med steder i lande uden for EU / EØS.

 • Forsendelse I forbindelse med køb (GDPR art. 6(1)(b)
 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Eksterne modtagere til at behandle nyhedsbreve, profilering og transaktionsdata GDPR art. 6(1)(a)(b))

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. På din anmodning vil vi slette dine personlige oplysninger.

 • Købsinformationer og leveringsinformationer gemmes i maximalt 6 år efter købet har fundet sted i henhold til bogføringslovgivningen.

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på dataprivacy@arlafoods.com  

Adresseoplysninger:  
Arla Foods Amba
Sønderhøj 14.

8260 Viby J
Danmark

6. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

Version 1, 15.05.2018